Liên Hệ

Home / Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ.

Chi nhánh Việt Nam

  • 156 Mẹ Thứ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • 091.553.1379 baonguyen@biti.vn

Chi nhánh tại Pháp

  • Allee jean baptiste clement, Andresy, France
  • 0659.34.7990 baoquoc@biti.vn

GỬI YÊU CẦU.