Thiết Kế Ứng Dụng Robot

Home / Dịch Vụ / Thiết Kế Ứng Dụng Robot

Tại sao chúng ta cần sử dụng Robot ảo?

Robot ảo sinh ra để làm thay cho con người 1 phần công việc có tính lặp đi lặp lại và hầu như không có sự sáng tạo. Chúng ta sử dụng robot để hỗ trợ công việc văn phòng, các công việc đơn giản nhưng tốn khá nhiều công sức, các phép tính lặp đi lặp lại bên mảng tài chính nhưng dễ bị sai sót. Robot có thể hoạt động liên tục 24/7 không ngừng nghỉ. Sau đây là một số lĩnh vực công ty đã trải nghiệm với khách hàng và mang lại hiệu quả lớn cho khách hàng:

  • Làm báo cáo cho lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và ngân hàng
  • Kiểm tra thông tin khách hàng hằng ngày và gửi thông báo khi có lỗi xảy ra
  • Thu thập thông tin và đồng bộ về cơ sở dữ liệu của hệ thống
  • Tạo ra lưu lượng lớn truy cập vào hệ thống website

 

Quy trình làm việc

Bước 1

Lấy yêu cầu và tính toán độ hiệu quả ROI

Bước 2

Hoàn thành mô tả và kế hoạch làm việc

Bước 3

Phát triển ứng dụng robot, thực hiện test và kiểm tra lỗi

Bước 4

Nghiệm thu và bàn giao kết quả

Quy trình làm việc